042-04 Teatre experimental – El emperador Jones 1958