Astronomia a les civilitzacions antigues

Astronomia a les civilitzacions antigues

23-02-2018 20:30 - 22:00

XERRADA |

Divendres 23 |
a les 20:30h |

ENTRADA GRATUÏTA |

ASTRONOMIA A LES CIVILITZACIONS ANTIGUES
SALA TONI MONTAL