Entrega Premi a l’Originalitat del Concurs de dibuix a ELNA PIGEM (6 anys)