Protecció de dades

Qui es el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: PATRONAT DE LA CATEQUÍSTICA – LA CATE – NIF: G-17085051

Adreça postal: RONDA RECTOR AROLES, 4 – 17600 – FIGUERES – GIRONA

Telèfon: 972 67 84 96

Correu electrònic: secretarialacate@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A LA CATE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa i comptable així com enviar-li la nostra News i altres comunicacions informatives sobre els actes i activitats que es fan.

Si no desitgen rebre la nostra News o altres comunicacions informatives sobre els nostres actes o activitats preguem ens ho comuniqui a l’adreça de correu electrònic:secretarialacate@gmail.com indicant la paraula BAIXA.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com a soci de l’Entitat i / o segons el termini de conservació que legalment correspongui per a la finalitat específica per a la qual han estat recollides o registrades.

Quina es la legitimació per al tractament de les seves dades?

Consentiment de l’interessat i en compliment legal per al tractament de les seves dades segons el que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el seu Reglament de desenvolupament 1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD ) i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA CATE estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA CATE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

– per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: secretarialacate@gmail.com.

– A l’adreça de correu electrònic indicada li proporcionarem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a LA CATE procedeixen del propi interessat o del seu Representant Legal.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina es l’orientació sexual d’una persona física).