Hotel d’entitats

El primer Nadal dels pastors és una obra en tres actes que escenifica els temes habituals d’aquest gènere: la lluita entre el bé i el mal i les peripècies dels pastors que han d’arribar a Betlem

www.elspastoretsdefigueres.blogspot.com.es elspastoretsdefigueres@gmail.com


L’Agrupament Escolta i Guia Sant Pere és una entitat educativa sense ànim de lucre i voluntària adreçada a infants i joves. Formem part de la Demarcació de Girona de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i basem la nostra proposta pedagògica en el mètode escolta, que permet que els nens i joves esdevinguin protagonistes del seu propi creixement,

www.aeigsantpere.org aeigsantpere@aeigsantpere.org


Taller de Teatre de Figueres, grup teatral que ja va viure una etapa a la nostra entitat a principi dels 80, i que ha estat refundat l’any passat.

www.tdtdfigueres.blogspot.com.es


Fomentar, difondre i promoure l’afició i interès pel cinema en toles seves vessants, esdevenint referència i punt de trobada pels amants del cinema a la comarca de l’Alt Empordà.

www.cineclubdioptria.org


La Societat Astronòmica de Figueres fou fundada el 1992, a partir de la iniciativa d’un grup de persones que coincidien habitualment com a assistents a una sèrie de conferències i xerrades sobre Astronomia que es celebraven per aquelles èpoques a la seu del Casino Menestral de Figueres. L’interès que els habituals d’aquelles trobades sentíem per la ciència astronòmica, juntament amb el fet que alguns disposàvem de telescopis i teníem experiència com a observadors, motivà la decisió de crear una entitat cultural, amb la finalitat de “promoure i divulgar el coneixement de l’Astronomia i les ciències afins”.

astrofigueres.org


Donant forma al futur de la dansa a Figueres, permetent una estreta interacció entre artistes aspirants de dansa contemporània, professionals de la dansa nacionals i internacionals, estudiants i residents de la ciutat.

www.agitartcompanyia.com


Federació ACAPS, és una federació d’entitats catalanes, solidàries amb el poble sahrauí, amb una llarga història de treball, solidaritat i compromís amb els sahrauís.
Aquest compromís ens porta a treballar, dia a dia, per tal d’aconseguir concretar el dret d’autodeterminació del poble sahrauí i mentre no arribem a aquest punt també ho farem desenvolupant projectes de cooperació als Campaments de Tinduf i recolzant la lluita pacífica dels i les activistes que defensen els drets humans dels sahrauís que viuen als territoris ocupats del Sàhara Occidental.

www.acaps.cat acapsfederació@gmail.com


Som una Associació sense ànim de lucre que està constituïda per persones amb experiència en el camp de la Cooperació i projectes de Desenvolupament i Solidaritat internacionals amb els següents objectius:
– promoure i dur a terme projectes de desenvolupament i cooperació amb i per a  la població del Níger
– sensibilitzar la ciutadania catalana respecte la situació social i econòmica que pateix la població del Níger.
– promoure relacions entre entitats catalanes i nigerines


Es tracta d’una Associació oberta on hi tenen cabuda totes les ADF de la Comarca que ho desitgin.

L’Associació té entre d’altres els següents objectius:
Oferir assessorament tècnic i administratiu.
Crear una base de dades dels recursos humans i materials de les ADF.
Definir uns protocols d’actuació comuns.
Coordinar jornades de posada en funcionament d’una xarxa de transmissions comuna, amb un centre de control els mesos de més risc d’incendi forestal.   Implementar un sistema digital de transmissió de dades per facilitar la coordinació d’efectius.

www.adfaltemporda.org


La nostra misió està relacionada principalment amb els escacs educatius.
Perquè creiem que la mainada, mitjançant els escacs, aprèn hàbits com: analitzar, pensar a mitjà i llarg termini valorant les diferents possibilitats que tenim, perque augmenta l’atenció i la concentració, millora el raonament lògic, desenvolupa la creativitat i la memòria.
Descarregar pdf

www.facebook.com/EscacsEmporda escacsaltemporda@gmail.com